Termeni si conditii Tancabesti.ro


Termenii si conditiile de utilizare a site-ului (denumite in continuare “Termeni si Conditii”) stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.tancabesti.ro (denumit in continuare “Site ” si/sau “tancabesti.ro”) si are valoarea unei conventii incheiate intre S.C. MUFI S.R.L. in calitatea sa de detinator si administrator al Site-ului www.tancabesti.ro si orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod informatiile afisate pe acest site.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acesta atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acestea si/sau utilizarea informatiilor cuprinse in acest site constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului

Continutul, design-ul, elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newsletters etc,) apartin S.C. MUFI S.R.L. si reprezinta Continutul Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afisare a unei pagini web si/sau prin imprimare/descarcare, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Orice utilizare a Continutului Site-ului de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al S.C. MUFI S.R.L. si in conditiile stabilite in mod exclusiv de catre S.C. MUFI S.R.L. .

Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau in orice alta parte, a Continutului Site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal si necomercial.

S.C. MUFI S.R.L. isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a Continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa: Strada Pescarilor Nr 14 Tancabesti Ilfov sau prin e-mail la adresa office@tancabesti.ro

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea S.C. MUFI S.R.L., ci numai raspunderea persoanelor respective.

Limitarea raspunderii

S.C. MUFI S.R.L. nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de utilizatorii Site-ului.

S.C. MUFI S.R.L. va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Cu toate acestea, S.C. MUFI S.R.L. nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii comerciali ai S.C. MUFI S.R.L. si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii.

In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe S.C. MUFI S.R.L. pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Pentru caz de forta majora, S.C. MUFI S.R.L. si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere.

Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al S.C. MUFI S.R.L. , lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure S.C. MUFI S.R.L.  si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciilor www.tancabesti.ro sau orice alt aspect relationat Serviciilor www.tancabesti.ro.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

S.C. MUFI S.R.L. are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori.

Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site ori prin accesarea Site-ului, intervenita oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a informatiilor de pe acesta.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale S.C. MUFI S.R.L. prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare.

Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila.

In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Ilfov.


Leave a Reply